ព័ត៍មានថ្មីៗទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តសបាត់ដំបង

ដីឡូលេខ ០២៨៣០ ផ្លូវលេខ ២០០៤ សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ

សារអេឡិចត្រូនិច : cpp.battambang@gmail.com, គេហទំព័រ : www.battambang.org.kh Fax: ០២៣៨៨៥៨២៧